Fortællinger fra Vendsyssel

Stort og småt fra Danmark og Nebraska

Efterretninger om mine tipoldeforældre på FjeldgaardI denne samling artikler og afskrifter kan der læses om stort og småt omkring gården Fjeldgaard i Dronninglund sogn i Vendsyssel. Fra 1847 til 1906 var den i to generationer rammen om min oldemor, Karen Maries slægt. 
 
Egentlig lå den oprindelige ældgamle gård i Vester Melholt nord for Geråen, hvor nu Melholt Plantage er rejst på dens jorder overfor den nuværende Melholt Kirke.
Min tipoldefar, Jens Christian Jensen (Fjeldgaard) havde ved købekontrakt fået adkomst til gården i 1846, hvor den plovdrivende husmand Jens Jensen overdrog den til overtagelsen i maj måned året efter.

Gården var allerede på dette tidspunkt meget forarmet af sandflugt og få år efter blev det besluttet på flytte den ud på en havlod på Gerå Enge øst for Øster Melholt. Der boede familien indtil 1856-57 og flyttede så til Bolleskov, hvor min tipoldefar havde købt to fæstehusmandsbrug af Søren Jensen Møller i Bollegaard. På det ene af brugene boede stadig enken efter den sidste fæster, og hun havde ved lejekontrakt ret til stedet på livstid, så først i 1862, da hun døde, kunne man slå jorderne sammen under eet. 

Egentlig hed min tipoldefar kun Jens Christian Jensen, men efter overtagelsen af den gamle gård havde han fået tilnavnet Fjeldgaard, og efter købet af jorderne i Bolleskov blev navnet ført over på gården der. 

Fjeldgaard-slægtens historie er en beretning på godt og ondt. Der kan skrives meget godt, men man kan ikke komme uden om den omstændighed, at min tipoldefar var blevet hovedkulds forelsket i nabokonen Ellen Kirstine Christensen og stak af fra min tipoldemor, Ane Margrethe og tog flugten til Amerika i efteråret 1869. Sammen med Ellen Kirstine Christensen slog han sig ned i Nebraska og vendte aldrig hjem igen. Mine tipoldeforældre blev aldrig skilt, men Ane Margrethe måtte lide den tort at være vidne til, at  hendes ægtemand udfoldede sig som nybygger på prærien sammen med en anden kvinde.

Efter min tipoldemors død i 1881 blev gården overdraget til sønnen Jens, som drev den frem til 1906.  Jens' hed fulde navn var - lig sin fars - Jens Christian Jensen, men tog i 1908 navneforandring til
Jens Christian Fjeldgaard.  

Det er min tanke med disse sider, at det materiale, som jeg efterhånden har samlet om familien og gården Fjeldgaard, bliver tilgængelig for så mange som muligt. Ingen har jo glæde af, at det forbliver i skrivebordsskuffen.

Selvsagt har meget måske kun slægtshistorisk interesse, men en hel del kan også læse med lokalhistoriske briller.

De enkelte artikler er lagt ind i kronologisk orden såvidt det er muligt.

Hermed god fornøjelse.        
Søren Christian BentzenMelholt Plantage i foråret 2010 - Her lå den ældgamle Fjeldgaard, inden den blev nedlagt på grund af sandflugt og forarmelse.

Mariann Jensen 03.11.2019 15:13

Jeg vidste en fjern slægtning var emigreret,
Men havde oplysninger om “ den forkerte Jens Chr. Jensen”.
Så helt tilfældigt stødte jeg på denne fortælling. Tak

Søren 07.04.2012 21:08

Hej Peter

Tak for komplimentet

Peter Larsen 01.04.2012 14:05

Det er virkelig dejligt med så en side stort arbejde.

Knud 16.02.2012 15:53

Søren

min tipoldefars mor kom vidst fra Fjeldgaard og hedder noget med Anne plus mere kan ikke læse det andet

MVH

Nyeste kommentarer

28.07 | 15:29

Chr Alfred Johansen

13.08 | 15:30

Ja. Jeg synes også der er vist et menneskeligt ansigt i hele forløbet.

13.08 | 12:33

Deter en grusom historie. Dejligt at se, ar der blev gjort så meget ud af vi...

15.06 | 09:59

Det var så lidt. Det var en helt speciel oplevelse at finde Helene Margrethe.